Priser og betingelser 2019

Hund, katt og kanin

 

Førstegangskonsultasjon (inntil 40 min):            1300 kr

Førstegangskonsultasjon (inntil 60 min):            1600 kr

Kontroll/oppfølging:*                                   650-800 kr

Kontroll og laserbehandling:                         450-500 kr

Laserbehandling tillegg annen behandling:*    180-350 kr

Utvidet konsultasjon

(inn til 60 min inkl journalføring):                      1600 kr

* avhengig av tidsbruk

 

Evt andre undersøkelser og behandlinger, forsikringsattester oa kommer i tillegg.

Ad forsikringsattester og journaler til forsikringssaker; skrives på forespørsel etter egne takster.

Prisene over gjelder på klinikkene og på GoodDig Care. Ved hjemmebesøk egne priser.

 

Generelt

Flytting eller avbestilling av time må skje så snart som mulig og minimum 24 timer før, for mandagstimer på fredag. Gjelder også atferdstreningstimer.

Flytting eller avbestilling av hjemmebesøk, 1. gangs atferdstreningstimer og atferdskonsultasjoner minimum 4 døgn før.

Ikke benyttede timer eller timer som er avbestilt etter fristen faktureres i utgangspunktet i sin helhet eller med et gebyr.

 

Betalingsmåte: Fortrinnsvis kort eller Vipps.

Faktura kun etter avtale, fakturagebyr 80 kr.

Førstegangskonsultasjon/-time kun kort, Vipps eller kontant.

Oppgitte priser inkl mva.

 

Atferdstrening hund/treningstimer (inkl privattimer Trygg Hund klinikk)

60 min:   900 kr

45 min:   700 kr

30 min:   500 kr

20 min:   400 kr

15 min:   300 kr

Tillegg på 100-200 kr med medhjelper, assistet eller figurant.

(egne priser for atferdskonsultasjon, atferdsmedisinsk vurdering og oppfølging, kartlegging, rapporter oa)

 

Atferdskonsultasjon hund og katt:

Fra 1.1. 2019 og ut året tar jeg ikke ordinære atferdskonsultasjoner, kun oppfølginger av de som allerede går hos meg, samt vurderinger for medikamentell atferdsterapi forutsatt at hunden følges opp av kvalifisert atferdsterapeut, hundepsykolog eller tilsvarende, eller at eier selv har tilsvarende kompetanse, samt vurderinger for medikamentell eller kirurgisk kastrering. 

  

Prisene for treningstimer og atferdskonsultasjoner gjelder på klinikkene i Oslo (og i enkelte tilfeller annet avtalt sted i Oslo). Egne priser på hjemmebesøk.

 

Foto: Eva Byrkjeland