Priser og betingelser 2018

Hund og katt

 

Første gangs konsultasjon hund (inn til 40 min):              1250 kr

Kontroll/oppfølging hund:*                                             600-800 kr

Vanlig konsultasjon:*                                                          690-890 kr

Kontroll og laserbehandling:                                             450-500 kr

Laserbehandling tillegg annen behandling:                   180-350 kr

(avh av tid/ant prog)

Utvidet konsultasjon

(inn til 60 min inkl journalføring):                                      1600 kr

* avhengig av tidsbruk

 

 

 

 

Valp og unghund < 1 år*

Første gangs undersøkelse og behandling:                                 990 kr

Kontroll/oppfølging valp/unghund per gang:                           550 kr 

* Når første undersøkelse er foretatt før hunden fyller 6 måneder. Gjelder ut måneden hunden fyller 1 år.

 

Første gangs undersøkelse og behandling katt (*):          950-1250 kr

Kontroll/oppfølging katt:                                                                  550 kr

* avhengig av tidsbruk

 

Evt andre undersøkelser og behandlinger, forsikringsattester oa kommer i tillegg.

Ad forsikringsattester og journaler til forsikringssaker; skrives på forespørsel etter egne takster.

Prisene over gjelder på klinikken i Smalvollveien. Ved hjemmebesøk kommer kjøring i tillegg.

Egne priser og betingelser hos hundeskolene/hundesentrene.

 

 

Generelt

Flytting eller avbestilling av time må skje så snart som mulig og minimum 24 timer før, for mandagstimer på fredag. Gjelder også atferdstreningstimer.

Flytting eller avbestilling av hjemmebesøk, 1. gangs atferdstreningstimer og atferdskonsultasjoner minimum 4 døgn før.

På hundeskolene/sentrene egne frister.

Ikke benyttede timer eller timer som er avbestilt etter fristen faktureres i utgangspunktet i sin helhet eller med et gebyr.

 

 

Betalingsmåte: Fortrinnsvis kort, eller kontant.

Faktura på forespørsel/etter avtale mot et fakturagebyr på 60 kr.

Første gangs konsultasjon/time kun kort eller kontant.

Oppgitte priser inkl mva.

 

 

Atferdstrening hund/treningstimer

60 min:   850 kr

45 min:   680 kr

30 min:   480 kr

20 min:   350 kr

 

(egne priser for atferdskonsultasjon, atferdsmedisinsk vurdering og oppfølging, kartlegging, rapporter oa)

 

Atferdskonsultasjon hund eller katt:

 

Atferdskonsultasjon; inn til 60 min inkl ev spørreskjemaer/kartlegging:   1400 kr

 - utover 60 min faktureres hvert påbegynte kvarter:   250 kr

  

Prisene for treningstimer og atferdskonsultasjoner gjelder på klinikken i Smalvollveien (og i enkelte tilfeller annet avtalt sted i Oslo). Egne priser på hjemmebesøk.

 

Foto: Eva Byrkjeland