Litt om meg

 

Utdannet veterinær fra Norges veterinærhøgskole (NVH; 1992-1998).

 

Veterinærassistent under hele studietiden ved daværende Oslo Dyreklinikk på Ensjø (nå Evidensia Oslo Dyresykehus). 

 

Initiativtaker til Hundegruppa, en studentgruppe ved NVH, en gruppe som fortsatt er aktiv.

 

Klinikkveterinær i smådyrpraksis ved Oslo Dyreklinikk i perioden 1998-2000 -  polikliniske konsultasjoner, akuttvakt og kirurgi. Pasientene var hovedsakelig hunder og katter, men både rotter, hamster, kaniner og undulater var blant pasientene.

 

1998-99 universitetslektor i anatomi  ved Norges veterinærhøgsole.

 

1999-2006 - varierte og vidtfavnenede arbeidsoppgaver i form av forskning på atferdsegenskaper hos hund og genetiske markører for populasjonsdistinkjson, og varierte oppgaver innen undervisning og formidling - alt fra foredrag og seminarer for hundeklubber, hundeinstruktører og avlsråd til forelesninger og kollokviegrupper innen genetikk på NVH.  Arrangering av små og store kurs og seminarer, arbeid i ulike fagutvalg og organisasjoner nasjonalt og nordisk bl.a. innen helse, atferd, avl og genetikk, samt deltakelse i ulike TV- og radioprosjekter om hund og dyr (noen kringkastet, andre på designstadiet).

 

For å lære mer om atferd hos hund, dro jeg i 1999 en periode til USA hvor jeg hadde et hospiteringsopphold på Veterinary Hospital of University of Pennsylvania på atferdsklinikken som da var drevet av doktor Karen Overall. Jeg deltok på konsultasjoner og  undervisning i klinikken, samt på oppgaver i tilknytning til ulike forskningsprosjekter. Samtidig var også Diane Frank og Kersti Seksel, begge idag internasjonalt anerkjente diplomater innen atferdsmedisin, der. En spennende og lærerik tid!

 

Har undervist i atferd og atferdsmedisin for veterinærstudenter og  dyrepleierstudenter ved Norges veterinærhøgskole/NMBU veterinærhøgskolen.

 

Gjennom årene har jeg deltatt på to ulike hundeinstruktørutdannelser, blant annet SMYG-utdannelsen til Åsa Ahlbom. Har også deltatt på en lang rekke foredrag og kurs innen læringsteori, problemhundatferd, etologi, atferdsmedisin mm og deltar årlig på nye kurs, seminarer og workshops innen atferd. Har holdt foredrag for hundeklubber og hundeskoler og på instruktørutdanninger innen bl.a. atferd hos hund, genetikk, avl mm. Tidligere fast veterinær i Kanal 24.

 

Sertifisert coach, og har fulgt forelesninger ved UiO innen generell psykologi, sosialpsykologi og personlighetspsykologi.

 

Internasjonalt sertifisert i veterinærkiropraktikk/dyrekiropraktikk fra International Academy of Veterinary Chiropractic (IAVC) og International Veterinary Chiropractic Association (IVCA) våren 2012.

Kontinuerlig videre fordypning, samt kursing på Advanced nivå hos IAVC  fra 2012, blant annet innen Kraniosakralterapi, funksjonell nevrologi anvendt på dyr mm.

Flere kurs innen funksjonell nevrologi hos Carrick Institute i London fra 2012.

NMBU sertifisert i fysioterapi og rehabilitering av smådyr 2014.

Videreutdanning i Maneuell Terapi på hund 2014 og 2016.

Videreutdanning i Maneuell Terapi på hund, advanced nivå 2019.

IVCA konferanse Berlin 2015 og Oslo 2016.

Canine Husbandry kurs 2018.

Fear Free seminar 2018.

Fear Free Professional sertifisert 2018.

Myofascial Kinetic Lines in the Horse and Dog 2019

Medlem i IVCA (International Veterinary Chiropractic Association) - krav til kontinuerlig etterutdannelse og resertifisering hver 3. år - resertifisert 2022-2024, NVKF (Norsk Veterinærkiropraktorforening), NFURD (Norsk Forening for Universitetsutdannede Rehabiliteringsterapeuter for Dyr) m.fl.

 

 

Jeg har hele mitt liv vært opptatt av dyr og deres ve og vel, og har vært dyreeier siden 1977 (hest, hund, katt, kanin, ulike fjørfe). Var aktiv konkurranserytter på nasjonalt nivå med min hest Pelle før jeg startet veterinærstudiene i Oslo i 1992. Ble hundeeier første gang i 1988. Hadde frem til medio mars 2014 schæferhunden Fanto, som i sitt 10. år bokstavelig talt var et levende bevis for den gode effekten veterinærkiropraktisk behandling kan gi.  Det ble tomt i hjemmet etter Fanto ble borte, og etter noen måneder fant terrieren Max og jeg hverandre. Han er en herlig liten hund som bringer mye glede med seg. Etter noen år var det tid for å utvide familien med en firbeint til, og Max og jeg var så heldig å få lille Emma inn i familien, en chihuahuajente som trengte nytt hjem.