Trygg Hund

Trygg Hund er et konsept med fokus på å skape trygghet og forutsigbarhet for hunder.

Gjennom kurs, konsultasjoner, treningssamlinger og informasjon formidles flere tilnærminger for å øke fokus på trygghet hos hunder. Trygge hunder har bedre velferd, bedre forutsetninger for læring og endring av atferd, samt bedre forutsetninger for å takle krevende situasjoner. Mer informasjon og flere tilbud vil komme etter hvert.

 

Trygg Hund klinikk

Per nå tilbys Trygg Hund klinikk som kurs med få deltakere, treningssamlinger og privatundervisning. Sammen med eier og veterinær foregår trening og tilvenning for hunder i dyreklinikk. Kurs og treningssamling settes opp når det er nok deltakere, privatundervisning etter avtale. Kursgrupper deles opp i uerfarne hunder og hunder med noe utfordringer i klinikk når deltakerantall tillater det. For hunder som er paniske, veldig redde eller viser aggresjon ved veterinærundersøkelse må det per nå settes opp privattime.

Henvendelser via kontaktskjema.

Flere tilbud kommer etter hvert.

 

Ditt navn

Din e-postadresse

Ditt telefonnummer

Hundens navn, alder, rase og kjønn

Har hunden per idag utfordringer i en klinikksituasjon, beskriv kort

Trygghet på behandlingsbordet kommer av positive forventninger og positive erfaringer, samt et godt grunnarbeid av en dedikert eier

Frivillig atferd kan fungere som et startsignal som sier at hunden er klar for undersøkelse, eller det kan være en del av en toveis kommunikasjon for å skape tillit og trygghet

What's in it for me?

Iblant er det godt å være to!

Toveis kommunikasjon er en av forutsetningene for trygghet