Trygg Hund

 

Trygg Hund klinikk

Trygg Hund klinikk er et konsept for å trygge hunder i klinikksituasjon og forebygge angst, stress, frykt og aggresjon ved veterinærbesøk. Per nå tilbys Trygg Hund klinikk kun som privatundervisning. Kurs i små grupper kan tilbys på forespørsel. Sammen med eier og veterinær foregår trening og tilvenning for hunder i dyreklinikk i klinikkmiljøet på tidspunkt med lite aktivitet slik at betingelser for løring og trygghet er best mulig.

Er du hundeinstruktør, atferdsterapeut eller hundepsykolog og ønsker å avtale klinikktrening for dine kunder/kursdeltakere, ta kontakt.

Henvendelser via kontaktskjema.

 

 

Ditt navn

Din e-postadresse

Ditt telefonnummer

Hundens navn, alder, rase og kjønn

Har hunden per idag utfordringer i en klinikksituasjon, beskriv kort

Trygg Hund klinikk tips

VENTEROMMET

 

For mange hunder er venterommet et spennende sted med mange lukter og ofte andre dyr og mennesker. Det er også et sted hvor dyreeiere kan få en hyggelig prat, beundre hverandres dyr og utveksle informasjon. For andre hunder (og eiere) er venterommet et stressende sted. Dette kan også variere for en og samme hund avhengig av situasjonen. Hva som er best for den enkelte hund mht opphold på venterommet varierer. For mange hunder er det bedre å vente utenfor klinikken sammen med eier, eller i bilen når det lar seg gjøre. Er dere flere sammen med hunden kan en vente ute med hunden mens den andre venter på tur inne. Iblant er det mulig å avtale med klinikken å gå direkte til undersøkelsesrommet ved ankomst. For hunder som stresser på venetrommet er det ofte en fordel med kortest mulig tid der, og timeavtale fremfor drop in er å foretrekke. Kjenn din hund, planlegg ut fra hva som er best for hunden både nå og i fremtiden og ha en klar avtale med klinikken.

 

Hunder som blir litt stresset på venterommet takler ofte dette bedre om de får noen enkle oppgaver de kjenner, så som å trene ro og kontakt eller gjøre triks. Mange små (og noen større hunder) trives langt bedre om de får sitte på eiers fang. Hunder som er engstelige eller redde for andre hunder og blir presset til å være i nærheten av andre hunder på venterommet har allerede økt stressrespons før de kommer inn til veterinæren. For noen medfører det at undersøkelse og behandling oppleves som skremmende selvom de ellers er trygge på dette.

 

På venterommet er det viktig å ta hensyn til andre mennesker og dyr. Ha kontroll på egen hund ved å ha den tett inntil deg. Dyr på et venterom kan ha smerter, føle seg uvel, være omtåket eller være redde og oppleve stress. Hunder viser redsel på ulike måter. De fleste gjenkjenner at en hund med halen ned, som skjelver og forsøker å gjemme seg eller trekker seg unna er redd. Hunder kan også uttrykke redsel med avstandsøkende signaler så som å stirre, vise tenner, knurre eller glefse. Ett av to utrykk for redsel som fort blir oversett er hunden som "fryser til", det vil si at den blir stiv og urørlig i kroppen og den snur gjerne hodet litt bort. Dette er ikke tegn på at hunden er sjenert, blyg eller overlegen, det er tegn på frykt, angst og/eller stress. Det er viktig at alle som omgås hunder kjenner til hundens språk og signaler. For å lære mer om dette kan man delta på foredrag og kurs, leser bøker og artikler og observere hundens språk hos mange hunder i ulike situasjoner.

 

Luktene på et venterom er spennende for mange hunder og spesielt hannhundene, så selvom hunden er husren kan den finne på å urinmarkere inne på klinikken. Mange eiere blir overrasket og flaue når dette skjer. Vær ekstra observant, og om uhellet er ute, si  ifra til personalet slik at urin og lukt kan fjernes så raskt som mulig.

 

Til slutt angående venterommet; vær så snill å aldri slippe hunden bort til katter som er på venterommet, uansett om de er i bur, transportveske eller i bånd. Mange av dem blir virkelig livredde! Og selvom det kan se ut som "den bare sitter der uten å bry seg" så er det sjeldent eller aldri tilfelle, den viser nesten alltid en frysrespons pga frykt. Når den kommer inn til undersøkelse kan det resultere i full panikk, og at den for alltid opplever klinikkbesøk som noe skummelt og veldig stressende.

 

 

BONUSBESØK

 

For hunden gjør det ofte en stor forskjell å komme en eller flere turer innom klinikken mellom de ordinære besøkene. Rett og slett et bonusbesøk hvor hund og eier kommer på besøk til klinikken for å skape positive assosiasjoner og forventninger hos hunden.  Hunden kan snuse og gjøre seg kjent, trene ro eller triks om dette er positivt for hunden, få kos og oppmerksomhet om det er verdifullt for den, og spise godbiter. Dette passer best for hunder som synes det er litt ekkelt å være på klinikken, bli undersøkt eller få vaksine. Hunder som er veldig redde eller paniske under hele eller store deler av besøket trenger oftest en annen tilnærming. For disse er det viktig at du legger en god plan sammen med din veterinær slik at besøkene kan gjøres så skånsomme som mulig.

 

Ønsker du å komme på bonusbesøk og trene hunden på å være behandlingsbordet ol må dette hos oss avtales på forhånd. Dersom du kun ønsker å komme innom, veie hunden på vekta på venterommet og sitte litt der er det bare å ta turen innom i åpningstiden.

 

Ønsker du en privattime, delta på kurs eller treningssamling og få flere tips, samt mulighet å trene spesifikt på å være på undersøkelsesbordet, håndtering og undersøkelse, kan du sende en melding via kontaktskjemaet på denne siden.

Trygghet på behandlingsbordet kommer av positive forventninger og positive erfaringer, samt et godt grunnarbeid av en dedikert eier

Frivillig atferd kan fungere som et startsignal som sier at hunden er klar for undersøkelse, eller det kan være en del av en toveis kommunikasjon for å skape tillit og trygghet

What's in it for me?

Iblant er det godt å være to!

Toveis kommunikasjon er en av forutsetningene for trygghet

Behandling på eiers arm, fordi det er tryggest.

Rolig hund med positive forventninger på vekta.

For mange hunder er dette en enkel øvelse. Om hunden har vegring for å gå på vekta, kan trening i å gå på og sette seg på en sklisikker matte andre steder enn på klinikken være nyttig, så kan dette overføres til klinikken og vekta.