Veterinærkiropraktisk behandling la år til livet og liv til årene for min vakre schæferhund Fanto. Det samme har jeg sett for flere av mine firbeinte pasienter.

Åpner igjen for inntak av nye pasienter fra jan/feb 2023.

Din nyhet

30.09.2022

En eksempelnyhet. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn.

Oslo Dyrekiropraktikk

Dyrekiropraktor Hanne Elisabeth Kasin og jeg har inngått praksissamarbeidet Oslo Dyrekiropraktikk. Mer informasjon under fanen med samme navn.

Trygg Hund Klinikk

Trenger hunden din trening på veterinærundersøkelse? Se mer informasjon under Trygg Hund.

Valper og unghunder

Unge hunder kan også få biomekaniske problemer og har da stort utbytte av undersøkelse og behandling. Unge dyr responderer svært godt på behandling.

I september og oktober har Oslo Dyrekiropraktikk et eget høsttilbud for valper og unghunder under 1 år.

HUNDENS

BEVEGELSESAPPARAT

 

Jeg jobber med hundens bevegelsesapparat som hovedområde. Problemstillinger som smerter, halthet, stivhet, andre endringer i bevegelse og nedsatt ytelse eller prestasjon er det jeg vanligvis presenteres for.

 

Ved å gjennomgå histrorikk, vurdere bruk, belastning og bygning, observere hunden i ro og bevegelse, klinisk undersøkelse av muskulatur, sener og ligamenter, samt ledd og leddbevegelse, og bildediagnostiske undersøkelser når det er nødvending, kommer vi sammen frem til en problemliste, diagnoser og en plan for utredning og behandling.

 

Oftest er det ønskelig at du som eier følger opp hjemme med tilrettelagt trening og terapeutiske øvelser. I en del tilfeller trenger hunder smertelindrende medikamenter for å dempe smerte, både for å kunne fungere i hverdagen, gjøre øvelser og ikke minst for å unngå langvarige smertetilstander med sensitisering av nervesystemet. Vi har idag langt bedre muligheter for smertelindring for våre dyr enn for en del år siden. Ved jevnlig oppfølging og behandling ser jeg stadig flere eldre kronikere som har fått økt funksjon og livskvalitet, i noen tilfeller har de kunnet redusere på smertetsillende medikamenter eller klare seg uten, samt at de har fått år og økt livskvalitet lagt til livet

 

Dyrekiropraktikk/dyrekiropraktor og veterinærkiropraktor/veterinærkiropraktikk

Norsk Veterinærkiropraktorforening (NVKF) har spesifisert flg; Medlemmer som er utdannet kiropraktor bruker betegnelsen "dyrekiropraktor" og medlemmer som er utdannet veterinær bruker betegnelsen "veterinærkiropraktor". En veterinærkiropraktor jobber med veterinærkiropraktikk og en dyrekiropraktor med dyrekiropraktikk. Som veterinærkiropraktor behandler jeg kun dyr, ikke mennesker.

 

Veterinærkiropraktiske metoder er en av flere tilnærminger jeg bruker i mitt arbeid. Jeg er veterinær med videreutdanning og internasjonal sertifisering i blant annet veterinærkiropraktikk. Disse utdanningene forutsetter at man enten er utdannet veterinær eller kiropraktor, begge deler lange og grundige utdanninger i seg selv. For å bli sertifisert i dyrekiropraktikk eller veterinærkiropraktikk, må man fullføre en utdannelse på høyere nivå (postgraduate level) med de praktiske og teoretiske eksamener som kreves i tillegg til innleveringsoppgaver underveis.

En veterinærkiropraktisk undersøkelse tar sikte på å avdekke og justere nedsatt og endret bevegelse i dyrets ledd, og særlig i virvelsøylen og bekkenet. Dette er en egen undersøkelsesmetode som både overlapper med en veterinær undersøkelse av muskel-skjelett systemet, men også skiller seg fra denne.

 

Nedsatt bevegelse i virvelsøylens ledd vil både endre den feedback som nervesystemet sender fra dette leddet til hjernen, samt kunne påvirke spinalnervene som går ut mellom de ulike nakkevirvlene og ryggvirvlene, og i tillegg kan det oppstå hevelser og betennelsesreaksjoner lokalt. Dette kan både gi stivhet og smerter, samt påvirke organsystemer og dyrets helse i sin helhet. Om dyret har nedsatt eller ingen bevegelse i enkelte bevegelsesenheter, ofte kalt låsninger, vil det dessuten bevege seg annerledes, både fordi beveligheten i seg selv er endret/nedsatt både i leddet og funskjon i musklene som lager bevegelse i leddet er endret. Dyret vil også gjerne avlaste for smerte, stivhet og ubehag. Nevrologisk feedback til hjernen fra et ledd med endret bevegelse vil være annerledes enn i et ledd med normal eller optimal bevegelse. Muskulaturen blir fortere sliten og det kan oppstå overbelastninger på ledd, sener, ligamenter og muskulatur. En sliten muskulatur og nedsatt koordinasjon og reaksjon gjør dessuten at kroppen er mer utsatt for skader. På lenger sikt kan det oppstå patologiske forandringer med varig funskjonsnedsettelse. 

 

Ved en veterinærkiropraktisk undersøkelse vil jeg vha mine hender og spesifikke bevegelser undersøke bestemte leddbevegelser. Nedsatt bevegelser og låsninger behandles vha mobilisering eller raske justeringer som gjøres på en helt bestemt måte avhengig av de funn som er gjort og med utgangspunkt i det aktuelle leddets utforming. Denne justeringen skjer innefor leddets normale bevegelsesradius slik at nervesystemet trigges til normal eller en mer optimal funksjon.

 

Tegn på låsninger kan blant annet være;

 • Smerter i rygg, nakke eller bekken
 • Nedsatt ytelse/funksjon
 • Variert ytelse/funksjon uten annen forklaring
 • Motvillighet eller vegring mot visse bevegelser
 • Tegn til smerte når dyret blir løftet eller utfører visse bevegelser
 • Overfølsomhet for berøring
 • Uro eller motsatt - er uvanlig rolig
 • Dyret går ikke ordentlig ”frem” - den mangler ”motor”
 • Uspesifikke eller diffuse haltheter uten annen årsak
 • Mindre utholdenhet enn forventet utfra trening og kondisjon
 • Asymmetri i muskulatur uten at der har vært skade

Merk! Det er alltid viktig å avdekke om det er sykdom eller skade som krever annen behandling i stedet for eller i tillegg til veterinærkiropraktikk. Dyrekiropraktikk er et tillegg til konvensjonell veterinærmedisinsk behandling. 

 

De fleste dyr liker å bli undersøkt og behandlet. Første gang kan det være litt uvant for dyret da det er nytt, og derfor er det da viktig med god tid. Ofte er tre-fire behandlinger nødvendig for å se hvordan det enkelte individ responderer på behandlingen, men de fleste vil merke effekt allerede etter første eller andre behandling. Ved langvarige plager vil det gjerne ta noe lenger tid for å oppnå bedring enn ved mer kortvarige plager. Det mest optimale er jevnlig oppfølging for å sikre en mest mulig optimal funksjon.

 

Hvilke dyr kan ha nytte av veterinærkiropraktisk undersøkelse og oppfølging:

 • Dyr i vekst
 • Individer med eksteriør som predisponerer for belastninger på bevegelsesapparatet
 • Dyr som har eller har hatt skader som gir biomekansike utfordringer og endret belastningsmønster
 • Dyr som har vært utsatt for harde sammenstøt, eks hunder i lek, fall, sammenstøt med harde flater, eller etter fall fra litt høyde
 • Individer som trenes hardt eller konkurrerer - disse er å sammenligne med idrettsutøvere
 • Dyr med muskel-skjelletlidelser
 • Inaktive dyr
 • Dyr med kroniske sykdomstilstander som gir økt belastning på kroppen, f.eks. i form av smerte og spenninger
 • Individer med stressproblematikk, angst eller frykt som medfører spenninger

Ved jevnlige undersøkelser kan låsninger og feilbelastninger forebygges ved at bevegelsesendringer justeres på et tidlig stadium. 

 

Etter behandlingen

De første 48 timene er det fint om dyret har mulighet til å bevege seg, men ikke jobbe/trene hardt eller på annen måte utfolde seg voldsomt fysisk. Deretter kan det få jobbe og trene som normalt forutsatt at det ikke avdekkes ting under undersøkelse som tilsier noe annet. Merk at det for både hunder og hester 96 timer karenstid etter kiropraktisk behandling - dvs at de i henhold til antidopingreglementene ikke kan konkurrere i dette tidsrommet.